M.Sc. तह २०८० काे विद्यार्थी भर्नाकाे लागि प्रवेश परीक्षाकाे तालिका, परीक्षा समय र परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

M.Sc. तह २०८० काे विद्यार्थी भर्नाकाे लागि प्रवेश परीक्षाकाे तालिका, परीक्षा समय र परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

07 January, 2024